Chuyển đổi ảnh sang WEBP

Tải lên ảnh của bạn ở bất kỳ định dạng ảnh nào qua biểu mẫu bên dưới. Chờ chuyển đổi nhanh chóng và tải xuống các ảnh đã xử lý ở định dạng WEBP trong một kho lưu trữ hoặc từng ảnh một.

Tải xuống tất cả ảnh trong kho lưu trữ

Cách tốt nhất để chuyển đổi ảnh sang định dạng WEBP. Dịch vụ của chúng tôi không yêu cầu cài đặt thêm phần mềm trên thiết bị của bạn, chức năng có sẵn trực tuyến.

Ưu điểm của dịch vụ này là bạn có thể xử lý hàng chục ảnh cùng một lúc. Và sau khi xử lý, hãy tải xuống tất cả ảnh trong WEBP ZIP-archive.

Vui lòng đợi, tệp lưu trữ với các tệp của bạn sẽ được tải xuống ngay sau khi tạo.